Menu Close

2023 m. liepos 6 d. įsigaliojęs socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas prisidės prie paslaugų kokybės gerinimo

2023 m. liepos 6 d. įsigaliojęs socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas prisidės prie paslaugų kokybės gerinimo

Nuo šiol visi socialinių paslaugų srityje dirbantys darbuotojai turės laikytis ne tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos, socialinį darbą ir (ar) socialines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų, bet ir patvirtinto Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodekso, kuris nustato pagrindinius socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės etikos reikalavimus, darbo etikos principus, vertybes ir elgesio normas.

„Kartu su visa socialinių paslaugų srityje dirbančių žmonių bendruomene siekiame stiprinti socialinio darbo kaip profesinės veiklos, socialinio darbuotojo specialybės prestižą ir visuomenės pasitikėjimą socialiniu darbuotoju. Kad socialiniams darbuotojams puikiai sekasi, įrodo jau kelerius metus iš eilės atliekama visuomenės nuomonės apklausa. Jos rezultatai džiugina – žmonės, susidūrę su gyvenimo iššūkiais, nesidrovi kreiptis į juos pagalbos ir vis labiau vertina socialinių darbuotojų darbą kaip naudingą visuomenei. Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas dar labiau prisidės prie darbo kokybės gerinimo ir profesijos prestižo kėlimo“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Jeigu socialinių paslaugų srities darbuotojai nesilaikys kodekso nuostatų, fizinis ar juridinis asmuo turi teisę pateikti skundą Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos komisijai.

Etikos komisija. Etikos komisiją sudaro socialinių paslaugų srities darbuotojus vienijančių ir jiems atstovaujančių organizacijų atstovai, socialinio darbo ir socialinių paslaugų teikimo specialistai, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių socialinio darbo įgyvendinimo srityje, aukštųjų mokyklų, vykdančių socialinio darbo studijų programas, savivaldybių institucijų atstovai, socialinių paslaugų gavėjams atstovaujančių organizacijų ir kitų socialinių partnerių atstovai.

Į Etikos komisiją galima kreiptis per Etikos komisijos sekretorę – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų grupės patarėją Jovitą Nedvecką el. p. jovita.nedvecka@socmin.lt. Skundas taip pat gali būti pateiktas asmeniškai atvykus į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, išsiųstas paštu.

Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas: https://byt.lt/Shzf8

Skip to content