Menu Close

Dėkojame už skirtą paramą!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie skyrė 1,2% savo pajamų mokesčio paramą mūsų centrui. Jūsų paskirtos paramos lėšos prisidės prie Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimo!

Linkime, kad dovanotas dosnumas sugrįžtų  atgal Jums, kitomis gerumo formomis!

Skip to content