Menu Close

Neįgaliųjų dienos centras įgyvendina projektą „Kūryba, veikla ir galimybės – mano stiprybė“!

Neįgaliųjų asmenų socialinė atskirtis ir darbinių įgūdžių ugdymo plėtros poreikis yra labai glaudžiai susijęs. Kaip teigia psichologai ir kt. specialistai, žmonėms veikla yra būtina, kad palaikytų savivertę, asmuo galėtų tobulėti ir įsitvirtinti visuomenėje kaip pilnavertis jos narys.

Tauragės šeimos gerovės centro Neįgaliųjų dienos centro patirtis byloja, kad labiausiai neįgalius asmenis motyvuoja, daugiausia dėmesio pritraukia darbinio užimtumo veiklos, kuriose asmenys randa kaip panaudoti savo turimus gebėjimus ir plėtoti naujus: kuria įvairius kūrybinius darbus, rankdarbius iš molio, popieriaus, cemento, kt. medžiagų.

Tad Tauragės šeimos gerovės centro Neįgaliųjų dienos centras siekdamas suteikti įvairesnes galimybes lankytojams užsiimti kūrybine veikla, įgyvendina projektą „Kūryba, veikla ir galimybės – mano stiprybė“, finansuojamą iš Tauragės rajono savivaldybės Neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšų.

Projekto tikslas – ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmenų su negalia darbinius įgūdžius, pasitelkiant bendradarbiavimu grįstus santykius, taip mažinant asmenų su negalia socialinę atskirtį.

Įgyvendinant projekto veiklas buvo įsigytos 2 siuvimo mašinos, siuvimo, lipdymo, džiuto technikos reikmenys.

Tikime, kad bendravimas ir darbas grupėje, skatins asmenis labiau pasitikėti aplinka, megzti draugystę ir padėti vieni kitiems veiklose.

Maloniai kviečiame asmenis su negalia atvykti į Neįgaliųjų dienos centrą

(K. Donelaičio g. 21, Tauragė)  ir pasinaudoti sudarytomis sąlygomis įgyti įgūdžius, semtis patirties ir išbandyti save įvairiuose rankdarbiuose.

 

Projekto rėmėjas

Skip to content