Menu Close

„Kompleksinės paslaugos šeimai“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis

 

Projektas  Bendruomeniniai šeimos namai Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-12-0001

Tauragės rajono savivaldybės administracija, kartu su partneriais Koordinaciniu centru “Gilė” ir Tauragės šeimos gerovės centras, nuo 2017 m. gruodžio 8 d. įgyvendina projektą “Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto trukmė – 47 mėn.

Bendruomeninių šeimų funkciją atlieka biudžetinė įstaiga „Tauragės šeimos gerovės centras, paslaugas teikia NVO – Koordinacinis centras „Gilė“.

Tikslas – padidinti Tauragės rajono savivaldybėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę gyventojams, plėtoti paslaugas šeimai, siekiant suteikti kompleksines paslaugas vaikus auginantiems tėvams, ugdyti pozityvios tėvystės įgūdžius, stiprinti šeimų socialinį ir psichologinį atsparumą, taip padedant šeimoms išspręsti iškilusias problemas, grąžinti žmogaus gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę. Derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Laukiami rezultatai – sukurta kompleksinių bendruomeninių paslaugų sistema Tauragės rajono savivaldybėje, socialinių paslaugų prieinamumo šeimoms didinimas, socialinės atskirties mažinimas.

Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai tokia šias nemokamas paslaugas:

  1. Paslaugų teikimo projekto tiksliniai grupei organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vienos langelio“ principą;
  2. Pozityvios tėvystės mokymai (nuo 2021 m. nevykdoma);
  3. Psichosocialinė pagalba (suaugusiųjų ir vaikų individualios psichologo konsultacijos, šeimų ar porų psichologo konsultacijos, individualios psichologo konsultacijos pozityvios tėvystės klausimais );
  4. Asmenybės augimo grupiniai užsiėmimai (nuo 2021 m. nevykdoma)
  5. Moterų grupiniai užsiėmimai (nuo 2021 m. nevykdoma)
  6. Mandalų terapija (nuo 2021 m. nevykdoma)
  7. Vaikų priežiūros paslauga (nuo 2021 m. nevykdoma)
  8. Pavežėjimo paslaugos (nuo 2021 m. nevykdoma)

Kviečiame pasinaudoti projekto paslaugomis.

Dėl registracijos ir išsamesnės informacijos maloniai kviečiame susisiekti:

Vykdant projektą „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr.08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projekto finansavimo sąlygų patvirtinimo“ , nuo 2020 m. sausio 1 d. Tauragės šeimos gerovės centras  pradėjo teikti asmeninio asistento paslaugą.

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų iki sukanka senatvės pensijos amžius, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ( judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis , judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetas teikiama asmenims , kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Asmenio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešoje aplinkoje( palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleisti izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime.

Tauragės šeimos gerovės centro asmeniniai asistentai teikia pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatina asmens savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime. Teikia individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena, lydi į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas , organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą, organizuoja maitinimą. Teikia individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka.

Tauragės šeimos gerovės centre asmeninio asistento paslaugas du asmeniniai asistentai teikia penkiems asmenims.

 

Dėl išsamesnės informacijos maloniai kviečiame susisiekti:

Skip to content