Menu Close

„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004

Projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis

 

Projekto vykdytojas – Tauragės šeimos gerovės centras.

Projektu bus sprendžiama nepakankamos socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų) pasiūlos ir prieinamumo problema asmenims su negalia bei jų šeimos nariams Tauragės rajono savivaldybėje. Projektu siekiama padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą neįgaliesiems: informavimas, konsultavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo, maisto gaminimo, darbinių, kompiuterinio raštingumo, asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, fizinio aktyvumo skatinimas. Bus sukurtos palankios sąlygos neįgaliųjų asmenų priežiūrai, o jų artimiesiems bus galimybė sugrįžti į darbą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti dalies pastato, esančio adresu Donelaičio g. 21, Tauragė, rekonstrukciją, patalpas pritaikant neįgaliųjų asmenų Dienos centrui, aprūpinti įstaigą būtina įranga ir baldais.

Įgyvendinus projektą Dienos centro paslaugomis vienu metu galės naudotis 40 asmenų ir jų šeimos narių.

 

Daugiau informacijos:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/nestacionariu-socialiniu-paslaugu-infrastrukturos-pletra-taurages-rajono-savivaldybeje

http://darbai.taurage.lt/lt/projektas/neigaliuju-dienos-centras-26

Skip to content