Menu Close

Program Info

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Program Info

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

KOPA Kompleksinės paslaugos

Program Info

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Program Info

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Trumpai apie mus

Centro paskirtis – teikti kokybiškas socialines paslaugas Tauragės rajono savivaldybės gyventojams, siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti bei visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti.

Centro tikslas – plėtoti ir teikti kompleksiškai socialines paslaugas, siekiant didinti socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes savarankiškai integruotis į visuomenę, mažinti skurdą, padėti įveikti socialinę atskirtį, veiklą grindžiant aukštos darbo kokybės principais.

Tauragės šeimos gerovės centro vizija: Tauragės šeimos gerovės centras mišri socialinių paslaugų įstaiga teikianti kokybiškas socialines paslaugas, bendradarbiaujanti, tobulėjanti ir atvira naujovėms bei visuomenei.

Tauragės šeimos gerovės centro misija: Užtikrinti gyventojų  poreikius atitinkančių kokybiškų ir  efektyvių, socialinių paslaugų teikimą tėvų globos netekusiems vaikams, senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, šeimoms, auginančioms vaikus, asmenims, šeimoms, patiriančioms socialinę riziką ir kt.

Naujienos ir kiti pranešimai

Vaiko diena !

Nuo šių metų Vaiko diena minima trečiąjį gegužės penktadienį! Tauragės šeimos gerovės centro atvejo vadybininkės Vija Kvederė, Giedrė Petrošiūtė – Sadauskienė bei socialinės darbuotojos Asta

Skaityti daugiau »

2024-05-09 susitikimas

2024-05-09 Tauragės šeimos gerovės centre vyko projekto „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo Karštosios linijos 1808 vadovas, Aleksandr Kasradze, koordinatorius

Skaityti daugiau »

Teikiamos paslaugos

Pagalba šeimai

Tikslas padėti palaikyti ir atkurti šeimos savarankiškumą

Asmeninė pagalba

Asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam

Nakvynės namai

Laikina nakvynė neturintiems gyvenamosios vietos

Globos centras

konsultacinę, psichosocialinę ir kitą pagalbą tėvų globos netekusiems vaikams

Pagalba į namus

Pagalba tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime

Higiena ir priežiūra

Žaisdami vaikai išreiškia savo jausmus, lavina vaizduotę, bei pasaulio suvokimą

Psichosocialinė pagalba

Asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus ir jų šeimoms, artimiesiems.

Transporto organizavimas

Teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų.

Vaiko globa

Trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos

Multisensorinis kambarys

Skatinama įvairių pojūčių stimuliacija, padedama atsipalaiduoti ir nusiraminti, mažinamas stresas, stiprinama psichinė sveikata.

Krizių centras

Organizuoja bei teikia socialinės priežiūros ir darbinio užimtumo paslaugas asmenims, kurie dėl krizinės situacijos negali naudotis gyvenamąja vieta, patiria sunkumų.

Asmens vertinimas

Paslauga teikiama tuomet, kai fizinis asmuo dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų

Bendruomeniniai šeimos namai

Teikiamos paslaugos:

– individualios ir grupinės psichologo konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

– savitarpio pagalbos grupės asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

– socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams;

– tėvystės mokymai „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“;

– šeimos mediacija;

– šeimos konsultavimas asmens namuose (gimus kūdikiui, asmeniui nustačius neįgalumą ar specialiuosius poreikius);

Partneriai ir projektai

Atsiliepimai apie įstaigą

Tapkite globėjais !

Mums labai reikia vaikų globėjų, rūpintojų ar galinčių vaikus įvaikinti šeimų.

Asmenis, ketinančius globoti ar įsivaikinti vaiką, kviečiame kreiptis į Tauragės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Jums bus išsamiai papasakota apie globos, rūpybos ar įvaikinimo ypatumus, reikalavimus šiai kilniai socialinei misijai. Taip pat sužinosite apie Lietuvoje jau veikiančią naują vaikų globos formą – socialinius globotojus. Tai – naujas darbas, kuris atlyginamas ir finansiškai, ir morališkai.

Tapus vaiko globėju, per visą globos laikotarpį jus lydės globos koordinatorius ir kiti globos centro specialistai, kurie teiks įvairiapusę pagalbą, paramą.

Skip to content