Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo!

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo!

 

 

Reikalavimai darbuotojui:

 

 • turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka būti išklausius 40 akademinių valandų įžanginius mokymus;
 • privalo žinoti ir mokėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos būdus ir sugebėti ją suteikti paslaugų gavėjams;
 • turi sugebėti nustatyti paslaugų gavėjo poreikius bei dalyvauti kartu su socialiniu darbuotoju sudarant individualius planus (ISGP);
 • privalo turėti minimalių teorinių bei praktinių žinių apie globą, slaugą, reabilitaciją ir išmanyti bendravimo psichologijos pagrindus;
 • gebėti bendrauti su neįgaliaisiais, mokėti dirbti komandoje;
 • turi pasižymėti tokiomis savybėmis kaip tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas, empatiškumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • privalo vadovautis įstaigos vadovo įsakymais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos instrukcijomis, priešgaisrinės ir civilinės saugos taisyklėmis, šia pareigine ir kitais įstaigoje galiojančiais aktais;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis, Dokumentų valdymo sistema);
 • darbuotojui gali būti nustatytas kitas darbo laikas arba gali tekti dirbti savaitgaliais;
 • mokėti valstybinę kalbą.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • teikia individualios priežiūros paslaugas asmeniui, teikiant dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą suderintą su paslaugų gavėjo sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir globa, nuolatine priežiūra, kitomis specialios pagalbos priemonėmis, švietimu, ugdymu, padedančiu kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais bei visuomene;

Daugiau informacijos apie darbuotojo funkcijas:

https://atvira.taurage.lt/?adds=individualios-prieziuros-darbuotojas-6

Norintys dalyvauti atrankoje el. paštu direktorius@tauragessgc.lt iki 2023-07-31 17.00 val. turi atsiųsti:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopijas;
 • gyvenimo aprašymą.

 

Reikiamus dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje taip pat galite pristatyti į Tauragės šeimos gerovės centro 1 kabinetą adresu: K. Donelaičio g. 21, Tauragė.

 

Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną.

Pretendentams el. paštu bus praneštas atvykimo į pokalbį laikas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Mes siūlome:

 

– darbo užmokestį: nuo 1233,18 iki 1305,72 Eur.

– galimybę įgyti socialinio darbo patirties, tobulinti savo įgūdžius.

 

Tel. pasiteiravimui 8 676 98508.

Skip to content