Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis

 

2019 metų sausio mėnesį startavo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 3 metai .

Projekto tikslas – įveiklinti Centrą ir didinti jo teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę Tauragės rajone. Projektas skirtas  vaikus auginančioms šeimoms ir globėjams teikti kompleksines paslaugas, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus.

Projekto laikotarpiu Centre įrengta darbo vieta Globos centro koordinatoriui ir psichologui, kuris teikia individualias psichologo konsultacijas, organizuoja savipagalbos grupes ir veda seminarus budinčiam globėjui, socialiniam globėjui, globėjui – giminaičiui, įtėviui ir globojamam (rūpinamam), įvaikintam vaikui.

2019 m. spalio 1 d. pasirašytas papildomas susitarimas dėl naujos veiklos „Globos centrų darbuotojų mokymų organizavimas“.

2020 m. kovo 26 d. pasirašytas papildomas susitarimas, pratęstas projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

 Daugiau informacijos: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/vaiku-geroves-ir-saugumo-didinimas-paslaugu-seimai-globejams-rupintojams-kokybes-didinimas-bei-prieinamumo-pletra

  • D. Poškos g. 26, Tauragė