Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško valytojo/os!

Tauragės šeimos gerovės centras ieško valytojo/os!

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. būti sąžiningas, pareigingas, komunikabilus, sugebantis savarankiškai dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą;

1.2 racionaliai ir efektyviai naudoti švaros ir higienos palaikymo priemones;

1.3 reguliariai pasitikrinti sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

1.4.  valytojas privalo:

1.4.1. būti susipažinęs su materialinės atsakomybės reikalavimais, patalpų priežiūros, valymo tvarka, valomų patalpų tipais, paskirtimi bei apimtimis, baldų ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimais, patalpų interjero ir gėlių priežiūros ypatumais;

1.4.2. išmanyti priemonių, reikalingų darbui, rūšis ir kokybę, naudojamų valymo priemonių sudėtį, savybes, naudojimosi jomis taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe;

1.4.3. Išklausyti ir išmanyti bei vadovautis darbų saugos ir sveikatos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos, apsaugos instrukcijomis, higienos, sanitarijos reikalavimais;

1.4.4. būti pareigingas, atsakingas, darbštus, kruopštus, tvarkingas, punktualus;

1.4.5. vadovautis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.Šias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdo šias funkcijas:

2.1. siurbti dulkes, šluoti, plauti įstaigos bendrąsias patalpas – kabinetus, sales, koridorius, laiptus, laiptines, sanitarinius mazgus ir kitas patalpas;

2.2. reguliariai valyti langus, prieš valydama patikrinti, ar jie patikimai uždaryti, ar neįskilę;

2.3. plauti duris, esant reikalui – sienas. Grindų ir sienų plovimui naudoti specialias valymo priemones;

2.4. prieš plaunant grindis, jas iššluoti, kad ant grindų neliktų kokių nors aštrių daiktų;

2.5. valyti dulkes nuo palangių, kietų ir minkštų baldų, šviestuvų, rinkti voratinklius nuo sienų;

2.6.nuolatos palaikyti švarą poilsio kambaryje, rūpintis, kad jame pastoviai būtų švaru, netrūktų reikalingų priemonių ir atitiktų visas higienos normas. Į šiukšlių dėžę įkloti polietileninius maišelius ir kasdien juos keisti;

2.7. nuolatos palaikyti švarą tualetuose, rūpintis, kad juose pastoviai būtų švaros ir higienos palaikymo priemonių. Į šiukšlių dėžes įkloti polietileninius maišelius ir kasdien juos keisti;

2.8. reikalui esant užpildyti muilines skystu muilu ir WC tualetiniu popieriumi bei tualetiniais rankšluosčiais;

2.9. palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą, bei kruopščiai valyti priskirtas patalpas;

2.10. valyti priskirtas patalpas kasdien drėgnu būdu, laikantis nustatyto jų tvarkymo eiliškumo;

2.11.  valyti patalpas, kabinetus ir tualetus skirtingais skudurais, šepečiais, bei kibirais;

2.12. kasdien valyti veidrodžius, stiklines duris ir durų rankenas, Valyti dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių galima tik išjungus juos iš elektros tinklo;

2.13. valyti dulkes nuo kambarinių gėlių ir jas laistyti, persodinti;

2.14.  sutvarkius patalpas, tvarkingai sustatyti kėdes, nepalikti užgriozdintų praėjimų;

2.15.  praustuvus, unitazus valyti specialiomis priemonėmis;

2.16.  pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant informuoti ūkio administratorių;

2.17. tvarkyti, valyti tualetus, dirbti su dezinfekuojančiais skysčiais ar milteliais užsimovus gumines pirštines;

2.18. reikalui esant ruošti dezinfekcinius skiedinius ir dezinfekuoti patalpas, dezinfekavimo medžiagomis, kurios naudojamos pagal paskirtį gamintojo nurodytomis sąlygomis, priemones laiko užrakintas;

2.19. baigus darbą su dezinfekuojančiais skiediniais, būtina nuplauti gumines pirštines su muilu nenumovus jų nuo rankų;

2.20. baigus darbą, įsitikinus, kad patalpose nėra likę darbuotojų, kad visi langai uždaryti ir išjungtos šviesos, užrakinti patalpų duris ir įjungti signalizaciją;

2.21. vykdyti kitus Centro direktoriaus ir ūkio administratoriaus pavedimus.

Papildoma informacija

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybės ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą.

Dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje pateikti el. paštu direktorius@tauragessgc.lt arba kitais būdais pristatyti į Tauragės šeimos gerovės centro 7 kabinetą adresu: K. Donelaičio g. 21, Tauragė iki 2024-02-15  16 val.

Pretendentams el. laišku bus praneštas atvykimo į pokalbį laikas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Atlyginimas (bruto):
Darbo užmokestis – MMA.
Skelbimas paskelbtas:
Skelbimas galioja iki:
2024-02-15

Tel. pasiteiravimui 8 676 98508.

Skip to content